Kontakt

ARHELAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. 
ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 45
17-100 BIELSK PODLASKI
zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
KRS 0000658443
NIP: 543-000-14-47
REGON: 0500 21109


Biuro Zarządu

tel. 85 730 20 03
fax. 85 730 98 76      
sekretariat@arhelan.pl
Dyrektor Generalny
Marek Bodynek


Wiceprezes Zarządu
Jan Burzyński


Członek Zarządu
Helena Burzyńska


Członek Zarządu
Waldemar Teklak 


Inspektor ochrony danych osobowych
iodo@arhelan.pl
tel. 85 730 20 03
MAGAZYN
ul. A. Mickiewicza 200
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 20 03
fax. 85 730 67 15

Awizacja dostaw 

tel. 605 872 793