Koordynator budowy

Miejsce pracy: 
– województwo podlaskie: Siemiatycze, Bielsk Podlaski, Zambrów
– województwo mazowieckie: Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Sokołów Podlaski, Siedlce 

 
Zakres obowiązków:
- Weryfikacja i opiniowanie lokalizacji pod inwestycje budowlane zgodnie z wytycznymi Spółki,
- Analiza zagrożeń dla inwestycji,
- Reprezentowanie spółki przed organami administracyjnymi, zakładami wodociągowymi, energetycznymi i komunalnymi,
- Pozyskiwanie decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień branżowych,
- Sporządzanie harmonogramów realizacji inwestycji,
- Kontrola postępu prac na etapie realizacji inwestycji i ich zgodności z założonym harmonogramem wraz ze sporządzaniem sprawozdań rzeczowo - finansowych,
- Kontrola terminowości i jakości wykonanych robót,
- Reprezentowanie spółki w procesie odbiorów i oddawania obiektu do użytkowania.
 

Od kandydatów oczekujemy:
- Wykształcenia wyższego kierunkowego (architektura i budownictwo),
- Umiejętności biegłego czytania dokumentacji projektowej,
- Znajomości procesu odbioru i rozliczania robót budowlanych,
- Doświadczenia w oddawaniu do użytkowania obiektów budowlanych,
- Czynnego prawa jazdy kat. B,
- Dyspozycyjności i poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania,
- Rzetelności, systematyczności i umiejętności pracy pod presją czasu.


Dodatkowym atutem będzie:
- Posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi,
- Umiejętność sporządzania harmonogramów,
- Umiejętność wykonywania obmiarów i dokumentacji kosztorysowych.


Zatrudnionym osobom oferujemy:
- Pracę w stabilnej organizacji,
- Elastyczny czas pracy,
- Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i osiąganych wyników,
- Niezbędne narzędzia pracy,
- Udział w realizacji wielu ciekawych projektów,
- Świadczenia z ZFŚS- bony świąteczne, kartę Multisport, kartę zniżkową na zakupy w naszej sieci.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem (wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych)                                                       
za pomocą formularza dostępnego pod przyciskiem "Aplikuj na to stanowisko"
lub na adres e-mail : rekrutacja@arhelan.com.pl 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 691 550 589 


Firma zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.