Młodsza księgowa/ Młodszy księgowy

Miejsce pracy: BIAŁOWIEŻA

Twoje zadania:
- sprawdzanie kompletności dokumentów wchodzących w skład raportów za dany okres tj. raport kasowy, raport towarowy, rejestr VAT;
- kontrola ewidencji zakupu towarów w rejestrze VAT pod względem formalno-rachunkowym oraz zgodności z obowiązującymi przepisami;
- ewidencja księgowa dokumentów rejestrujących zdarzenia gospodarcze występujące w poszczególnych punktach sprzedaży detalicznej w systemie finansowo-księgowym.

Profil kandydata: 
skrupulatny i rzetelny, 
- posiada umiejętność analitycznego myślenia,
- zna zasady i przepisy z zakresu rachunkowości oraz podatków
- nie ma przeciwwskazań do pracy przy komputerze,
- posiada wykształcenie minimum średnie zawodowe/średnie,
- mile widziane wykształcenie ekonomiczne.

W zamian oferujemy:
- - Ciekawą pracę w rozwijającej się firmie o stabilnej pozycji na rynku
- Możliwość rozwoju zawodowego
- Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego


                                   Zaaplikuj! Mamy krótki proces rekrutacji!Jeśli jesteś zainteresowany ogłoszeniem, wypełnij formularz aplikacyjny.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 691550589

Firma zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.